האיתות מהבהב במהירות - פלאש?

נורת איתות פניה שמאלית אחורית הוחלפה אך היא עדיין מהבהבת במהירות אפילו אחורה. מה גורם לכך? תגובה 1: הברק אינו '...

בעיית איתות

האיתות הימני שלי החל להבהב במהירות כשאני מדליק אותו. בדקתי את הנורות והחלפתי למרות שהן לא נראות גרועות, עדיין ...

איתות הפניה השמאלי מהבהב וללא אור בלמים או פנס אחורי

אחרי שקייפתי קופים ושיניתי את כל האורות ל נוריות LED הם עבדו בסדר גמור. ואז, לאחר הקשה על חוטי האיתות האחורי עבור ...

נורת הפנייה מהבהבת במהירות

האיתות השמאלי שלי מתחיל להבהב במהירות, מה שאני יודע שמצביע על נורה שנשבה. זהו האות השמאלי בלבד. אם אני פותח את דלת הרכב שלי בזמן האות ...