כיצד לתקן דוושת בלם שעוברת לרצפה - ללא לחץ

דוושת בלם רכב הולכת לרצפה ללא תיקון לחץ