בדיקת רמת נוזל דיפרנציאלית אחורית

רוצה לבדוק את מפלס הנוזל הדיפרנציאלי האחורי בשברולט בלייזר LT 2005 ... האם זה תקע מצמד או שהוא הולך להיות תקע הברגה? אני יודע את זה ...