שעון אביב

זָעִירג'סטין סטודארד
 • חבר
 • 2006 פורד ריינג'ר
 • 3.0 ליטר
 • V6
 • 2WD
 • אוֹטוֹמָטִי
 • 146,000 אלפים
ההגה שלי התחיל להשמיע חריקת חריקה קטנה בהדרגה והחמיר בהדרגה, זה גם משמיע רעש קופץ קטן כשסובבים אותו יותר מדי פעמים. אני חושב שזה מעיין השעון אבל לא בטוח ב 100%. ההגה והטיפול שלי בסדר פשוט משמיעים את הרעש הזה ואני שומע את זה בהגה. האם אני בדרך הנכונה ואם כן האם יש לך הליך ההסרה וההתקנה של המשאית שלי? תודה!

גם הצופר שלי עדיין עובד ונורית כרית האוויר שלי לא דולקת. האם יש לך אותה בעיה? כן לא שבת, 16 בפברואר, 2019 בשעה 18:54

2 תגובות

זָעִירג'קובנדניקולאס
 • מוּמחֶה
שלום ותודה על השימוש ב- 2CarPros.

יש סיכוי שאתה צודק. יש שם גם משהו שיכול ללכת רע. כדי להיות בטוח מה גורם לרעש, אתה צריך לפרק אותו. הקפד לנתק את הסוללה לפני שתעבוד סביב כרית האוויר. ראשית, אני הולך לספק את ההוראות להחלפת קפיץ השעון. הקפד לבצע את ההוראות להסרת חשמל למערכת כריות האוויר. התמונות המצורפות תואמות את ההוראות האלה.

______________________________________________________________

נהלים
שעון אביב

חלק 1
תמונה 1

חלק 2
תמונה 2

הֲסָרָה

אַזהָרָה:
- הרכיבו תמיד משקפי בטיחות בעת תיקון רכב של מערכת ריסון משלימה עם כריות אוויר (SRS) ובטיפול במודול כריות אוויר. זה יקטין את הסיכון לפציעה במקרה של פריסה בשוגג.
- נשא מודול כרית אוויר חיה כאשר כרית האוויר ומכסה הגזירה מופנה מגופך. זה יקטין את הסיכון לפציעה במקרה של פריסה בשוגג.
- אל תניח מודול כרית אוויר חיה כלפי מטה כשמכסה הקצוות כלפי מטה. זה יקטין את הסיכון לפציעה במקרה של פריסה בשוגג.
- לאחר פריסתו, משטח כרית האוויר יכול להכיל משקעים של נתרן הידרוקסיד, תוצר של בעירת מחולל הגז המגרה את העור. שטפו את הידיים במים וסבון לאחר מכן.
- לעולם אל תחקור את המחברים במודול כריות האוויר. פעולה זו עלולה לגרום לפריסת כריות אוויר, דבר שעלול לגרום לפציעה אישית.
- יש להתקין מודולים של כריות אוויר עם כיסויי גימור צבעוניים או פגומים חדשים, ולא לצבוע אותם מחדש.
- כדי להפחית את הסיכון לפציעה אישית, אל תשתמש במכשירי שומר זיכרון כלשהם.

הערה:
- נורת האזהרה של כרית האוויר נדלקת כאשר נתיך מודול בקרת האיפוק (RCM) ומתג ההצתה פועל. זוהי פעולה רגילה ואינה מעידה על תקלה במערכת ריסון משלימה (SRS).
- על ה- SRS להיות פעיל לחלוטין וללא תקלות לפני שחרור הרכב ללקוח.
- תיקון מתבצע על ידי התקנת חלק חדש בלבד. אם החלק החדש אינו מתקן את המצב, התקן את החלק המקורי ובצע את הליך האבחון שוב.

1. הוציאו את המערכת משם.
2. הסר את מודול כרית האוויר של הנהג.

3. הערה: וודא שהגלגלים במצב ישר קדימה.

הסר את ההגה.

4. הסר את גליל נעילת ההצתה.
5. הסר את שני הברגים והצב את ידית שחרור מכסה המנוע מהדרך.
6. הסר את הברגים מלוח הגימור הנפתח של עמוד ההגה. לאחר מכן משוך החוצה כדי לשחרר את מהדקי ההדפסה והסר את לוח הגימור הנפתח של עמוד ההגה.
7. הסר את 4 הברגים והסר את חיזוק לוח הגימור הפותח את עמוד ההגה.
8. הסר את ידית הגלגל והטייה.
9. הסר את שלושת הברגים ואת עמוד ההגה התחתון.
10. מקם את עמוד ההגה העליון למעלה מספיק כדי לגשת לקליפים השומרים על קפיץ השעון.
11. נתק את רתמת החוט השעון ממתקן החיווט.

תמונה 3

12. הסר את מחברי החשמל עם קפיצי השעון.
1 הסר את הבריח של חוט האדמה.
2 שחרר את מתקן הסיכה ונתק את מחבר החשמל שעון השעון.
3 שחרר את מתקן הסיכה ונתק את מחבר החשמל שעון השעון.

תמונה 4

13. שחרר את מהדק השעון התחתון של קפיץ השעון.

תמונה 5

14. הסר את קפיץ השעון.
1 נתק את מתג מחוון האזהרה מפתח הצתה מבית צילינדר הנעילה.
2 שחרר את שני הקליפסים השומרים שנותרו על ידי קפיץ השעון.
3 הסר את קפיץ השעון.

הַתקָנָה

כלי רכב המקבלים קפיץ שעון חדש

הערה: קפיץ שעון חדש מסופק במצב מרכזי ומוחזק שם עם מפתח.

הסר את המפתח מקפיץ השעון והחזק את הרוטור במצבו המרכזי.
- אל תאפשר לרוטור קפיצי השעון להסתובב.

כלי רכב הזקוקים למרכז השעון מחדש

תמונה 6

2. אזהרה: ריכוז שגוי עלול לגרום לכשל ברכיבים מוקדמים. אם יש ספק בעת ריכוז השעון שעון, חזור על הליך הריכוז. אי ביצוע הוראות אלה עלול לגרום לפציעה אישית.

זהירות: וודא כי גלגלי הכביש נמצאים במצב ישר קדימה.

הערה: אם קפיץ שעון הסתובב מחוץ למרכז, עקוב אחר שלב זה.

מרכז את קפיץ השעון.
1 החזק את הדיור החיצוני של קפיץ השעון נייח.
2 לחץ על לשונית נעילת השעון כדי לשחרר את הרוטור.

3 זהירות: היפוך יהרוס את קפיץ השעון. חוט הסרט הפנימי משמש כמעצור וניתן לשבור אותו מהחיבור הפנימי שלו.

תוך כדי החזקת לשונית נעילת השעון במצב המשוחרר, סובב את הרוטור נגד כיוון השעון, תוך התחושה בזהירות שחוט הסרט ייגמר מאורכו והתנגדות קלה לחישה. הפסק להסתובב בשלב זה.

4 תוך כדי החזקת לשונית נעילת השעון במצב שחרור, סובב את שפיץ השעון בכיוון השעון כ -2.25 סיבובים. זו נקודת המרכז של קפיץ השעון.
- שחרר את לשונית נעילת השעון. אל תאפשר לרוטור להסתובב ממצב זה.

כל הרכבים

תמונה 7

3. הערה: סיבוב קל של רוטור השעון מותר למטרות יישור לעמוד ההגה.

התקן את קפיץ השעון על עמוד ההגה.
1 כשהדירות של קפיץ השעון מיושרות לדירות של עמוד ההגה, החלק את קפיץ השעון אל עמוד ההגה.
2 חבר את הלשוניות העליונות והצדדיות.
3 חבר את מתג אזהרת מפתח ההצתה למארז צילינדר הנעילה.

תמונה 8

4. הפעילו את קליפ ההידוק השעון התחתון.

תמונה 9

5. התקן את מחברי החשמל שעון השעון.
1 התקן את הבריח.
2 חבר את מחבר החשמל. התקן את סוגר הסיכה ואת המחבר החשמלי לתושבת.
3 חבר את מחבר החשמל. התקן את סוגר הסיכה ואת המחבר החשמלי לתושבת.

6. חבר את רתמת החוט השעון לשקע החיווט.
7. מקם מחדש את מעטפת עמוד ההגה העליון.
8. מקם את עמוד ההגה התחתון והתקן את 3 הברגים.
9. התקן את ידית הגלגל והטייה.
10. מקם את חיזוק לוח הגימור הפותח את עמוד ההגה והתקן את 4 הברגים.
- מהדקים עד 12 ננומטר (9 lb-ft).

11. יישר את לוח הגימור הנפתח של עמוד ההגה ודחף אותו פנימה והושיב את התפסים. ואז התקן את שני הברגים.
12. מקם את ידית שחרור מכסה המנוע. התקן את שני הברגים.
13. התקן את גליל נעילת ההצתה.

14. הערה: וודא שהגלגלים במצב ישר קדימה.

התקן את ההגה.

15. התקן את מודול כרית האוויר של הנהג.
16. החזר את המערכת למערכת.

_________________________________________________________

תמונה 10 מראה את מיקום מודול כרית האוויר.

________________________________________________________

להלן הוראות להסרת ההגה. התמונות הנותרות תואמות את ההוראות האלה.

הגה

כלים מיוחדים)
תמונה 11
תמונה 12

הסרה והתקנה
1. סובב את ההגה למצב ישר קדימה וסובב את מתג ההתנעה למצב OFF.
2. הסר את מודול כרית האוויר של הנהג.
3. שחרר את בורג ההגה.
להתקנה, הידוק עד 40 ננומטר (30 ft. Lbs.).

תמונה 13

4. זהירות: הסרת ההגה ללא שימוש במושך עלולה לפגוע במסבי העמודים.

בעזרת הכלי המיוחד הסר את ההגה.
5. הסר והשלך את בריח ההגה.
6. הסר את ההגה.
הובילו את החוטים מזרם השעון דרך ההגה.

7. הערה: יש להתקין בורג חדש להגה.

להתקנה, הפוך את הליך ההסרה.

_________________________________________

ספר לי אם זה עוזר או שיש לך שאלות אחרות.

שמור על עצמך,
תמונות ג'ו (לחץ להגדלה) אֲגוּדָל אֲגוּדָל אֲגוּדָל אֲגוּדָל אֲגוּדָל אֲגוּדָל אֲגוּדָל אֲגוּדָל אֲגוּדָל אֲגוּדָל אֲגוּדָל החלפת אביב שעון כרית אוויר האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא שבת, 16 בפברואר, 2019 בשעה 21:02 תסמיני קפיץ שעון כרית אווירג'סטין סטודארד
 • חבר
 • 2006 פורד ריינג'ר
 • 3.0 ליטר
 • V6
 • 2WD
 • אוֹטוֹמָטִי
 • 146,000 אלפים
האם יהיה קל יותר אם הייתי מקליט את הצליל שהוא משמיע כדי שתוכל לשמוע אותו? האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא יום ראשון, 17 בפברואר, 2019 בשעה 13:31 (מוזג)

אנא התחברות אוֹ הירשם כדי לפרסם תשובה.

קפיץ שעון הגה קשור החלף / הסר תוכן

כיצד ניתן להסיר את נעילת ההגה לגרירה?

נגרר מאחורי קרוואן נשאל על ידי ג'סי מאיו & middot

6 תשובות 1998 פורד ריינג'ר הגה מטלטלת

הגה פורד ריינג'ר 2005

יש לי פורד ריינג'ר 2005 ועליו 12200 מייל שהתגלגל לתעלה ואשכול המד הושמד, אז החלפתי את זה. אבל... נשאל על ידי pgfiddy

& middot 4 תשובות 2005 פורד ריינג'ר

2003 פורד ריינג'ר בעיית חשמל בהיגוי ...

כאשר עמוד ההגה מכוון כלפי מטה, איתותי הפנייה ואורות הבלם לא יעבדו. כאשר העמודה מוצבת שוב הם עובדים בסדר .... נשאל על ידי מספריט

& middot תשובה 2003 פורד ריינג'ר

1999 פורד ריינג'ר משאבת הגה כוח

בעיית היגוי 1999 פורד ריינג'ר ידני מונע גלגלים כיצד אוכל להוציא את משאבת היגוי הכוח מהפורד ריינג'ר 2.5 1999 נשאל על ידי richntaz & middot 3 תשובות 1999 פורד ריינג'ר

משאבת הגה כוח רעש

יש לי 99 פורד ריינג'ר 4x4 ומשאבת היגוי הכוח מבהקת אך מפלס הנוזל מלא נשאל על ידי צ'אד אפור & middot 2 תשובות 1999 פורד ריינג'ר ראה עוד

שאל שאלה לרכב. זה בחינם!
אנחנו מחפשים עובדים
מדריכים מקוונים לתיקון רכב

מאמרים מעניינים

ממסר משאבת דלק

ני 98 626 4cyl. מתקשה להתחיל. במדריך היינס כתוב סיכות קפיצה על ממסר משאבת הדלק. אני לא יכול למצוא את זה במדריך. ...

2005 שברולט טרייבלייזר P0410

יש לנו את הקוד הנ'ל במערכת שלנו. אני מנסה לאתר את שורש הבעיה המדויק ... נתיך? שסתום בקרת אוויר? אנא עזור. תגובה 1: א ...

2002 פונטיאק גרנד אם

המכונית שלי מתה אצל חברי בשבוע שעבר ונאלצתי לגרור אותה למוסך. הם גבו ממני 200 דולר ואמרו שעליהם לאפס את המחשב שלי. הנה זה...

1999 הונדה אודיסיאה הילוכים

יש לי 99 אודיסיאה של הונדה שמתנהג כמו היציאה למצב ניטראלי בזמן שאני נוהג. כל ציוד מתנהג כמו ניטראלי ... כשאני עוצר ומכבה אותו ו ...

2004 פונטיאק גרנד אם לסטורנטק 9

הרמקולים האחוריים שלי מפוצצים ואני רוצה להחליף אותם. אני מבולבל כי לאלה יש חוט אדום וחוט שחור המחובר לשני גברים ...

בדיקת נוזל הילוכים?

אני רק צריך לברר היכן להכניס את נוזל ההולכה. אם אין מקל מטבל מכפי שאתה לא יכול להוסיף אותו בעצמך. השידור הוא ...

חיישן חמצן

חיישן חמצן איפה זה? יש לי 2000 Chevrolet S10 טנדר 2WD 4 צילינדרים. תגובה 1: עיין בתרשימים והמדריך להלן. https: www.2carpros.com ...

מתג רב תכליתי

היכן אוכל למצוא תרשים חוטים המאפשר לי לדעת לאן בדיוק צריכים החוטים לעבור על מתג רב תכליתי על ההגה. תיקנתי ...

המזגן שלי לא עובד?

אין לו כוח למדחס קרקע, ממסר חדש, נתיך טוב וגם אין לו כוח למתג לחץ, אבל יש לו כוח למתג אופניים. יש לי ...

נושאים מתחילים

הייתי צריך להחליף את מתג מפתח ההצתה ועכשיו כשאני מסובב את המפתח כדי להתחיל את המתנע מתהפך אבל כשאני נותן למפתח לעבור למצב הריצה ...

דיאגרמות של סרפנטין וחגורת תזמון

מדריכי סימון וניתוב למנועי רכב המסייעים לתיקון שאחרת יהיה קשה.

לחץ דלק?

בדקתי את לחץ הדלק שלי, מקש המנוע כבוי. קרא 48 psi. במדריך של היינס נכתב 52 עד 59, מפתח המנוע כבוי. בדקתי את זה גם עם המנוע ...

כיצד לבדוק משאבת דלק בשנת 1995

יש לי מסלול 95 עם 78000 מייל עליו 3.0 6 צילינדרים. זה התחיל ורץ בערך 20 מטר ואז עצר. נראה שנגמר לו הדלק. אני ...

2001 נתיך ECM של שברולט בלייזר ממשיך לנשוף

נתיך ECM ממשיך לנשוף. פשוט היה מכוון, רוטור מכסה, סליל חוטים ותקעים. נתיך עדיין נשבר קרה שוב מכונאי אומר משאבת דלק, משאבת דלק חדשה ...

2000 מכונית סייבל מרקיב נסגרת

ארכובה וסיבובי רכב בסדר. התחל לנסוע ולך בערך. מייל. ואז המכונית נכבת. יכול להמתין 23 דקות והרכב יורה מחדש. התהליך מתחיל מחדש. ...

אורות הבלמים נשארים דולקים

שברולט s10, 2000, 58,000 מיילים ואני אכן מאמין במנוע 4.3. אורות הבלמים האחוריים נשארים דולקים. נורית הבלם השלישית על גבי המונית פועלת כהלכה ...

החלפת חיישן גל ארכובה

החלפת חיישן גל ארכובה

P0332 דפק חיישן 2 מעגל קלט נמוך? מקום?

P0332 חיישן דפק 2 קלט נמוך במעגל. איך אוכל לתקן את זה? תגובה 1: קרוב לוודאי שמדובר בבעיית חיווט. הנה הבדיקה שאנחנו צריכים להריץ ...

2007 ניקוז סוללות טויוטה קאמרי

יש לי בעיה שבה הסוללה שלי תתנקז לגמרי אם המכונית תושב יותר מיממה. כאשר אני משתמש במכונית, אני מסוגל להפעיל את כל ...

המושב לא עובד?

מושב הנהג שלי לא עובד כל הזמן. לפעמים זה עובר למצב ישיבה יציאה מחליק כל הדרך חזרה אבל אז זה לא יעבוד כשאנסה ...

נורות סכנה לא עובדות

בדק את כל הנתיכים, החליף את הפנס, את מתג ההצתה והפניה, החליף את מתג תאורת הבלם ובדק את השטח. תגובה 1: ברוך הבא ל- 2CarPros ...

המנוע שלי ממשיך להיתקע בזמן נהיגה?

לפני שבועיים המכונית שלי התחילה לרטב והתנהגה כאילו היא הולכת לכבות. הכנתי אותו הביתה והורדתי את כבל הסוללה והוא הפסק לרוץ ...

P1522

P1522

2004 חוטי חיישן נוזל קירור להונדה סיוויק.

נורית מנוע הצ'ק שלי נדלקה ולקחתי אותה ל- AutoZone לניתוח בחינם ונאמר לי לבדוק את חיישן נוזל הקירור הזה. אבא שלי הסתכל על ...

נורות אזהרה מקף נדלקות

רכשתי את המכונית הזו בשימוש. שמתי לב שאורות הפנים לא פועלים. בדקתי את הנתיכים והם היו בסדר. התחלתי לבדוק את הנורות ו ...