כיצד לבדוק לחץ על מערכת רדיאטור וקירור

כיצד לבדוק לחץ על מערכת קירור מנוע רכב