הצמיג שלי כפוף פנימה

אז הלילה היה קרח, הסתובבתי והמכונית שלי החליקה לעבר שפת מדרכה. ניסיתי לסובב את הגלגל ממנו אבל במקביל הוא פגע בשוליים מקדימה ...