איך עובד גלגל תנופה

איך עובד גלגל תנופה של מנוע רכב