כיצד לתקן מנוע שמתחיל קשה

כיצד לתקן מנוע רכב שמתחיל קשה