כיצד לתקן פנס עמום או עמום

כיצד לתקן פנסי רכב עמומים או עמומים