כיצד לתקן משיכת בלמים

כיצד לתקן בלם רכב משוך ימינה או שמאלה