שירות שסתומי בקרת אוויר סרק

כיצד לשרת שסתום בקרת אוויר סרק במנוע רכב