כיצד לבדוק אם ניצוץ הצתה

כיצד לבדוק ניצוץ מערכת הצתה של מנוע רכב