כיצד לתקן מתג הצתה תקוע

כיצד לתקן מתג הצתה תקוע לרכב