2006 מערכת הפליטה של ​​פורד שור

כל מערכת הפליטה שלי נפלה מתחתית המכונית שלי. לדוגמא צינור פליטה, רעש עמם כל הצינור שמורד לכל אורכו ברכב. כיצד אוכל ...