כיצד לבדוק מתג בטיחות ניטראלי

כיצד לבדוק מתג בטיחות ניטרלי לרכב