כיצד לתקן לחץ שמן גבוה

כיצד לתקן לחץ שמן גבוה במנועי רכב