כיצד לתקן לחץ שמן נמוך

כיצד לתקן לחץ שמן נמוך במנועי רכב