כיצד להדק מראה ראווה שמוטה?

המראה האחורית הפנימית לא תישאר במקום אחרי כל השנים האלה, ואחרי שהוצבה צונחת בכמה מעלות בזמן שהרכב נוהג ...