כיצד לתקן הפחתת כוח או מצב צליעה

כיצד לתקן צריכת חשמל מופחתת או מצב צליעה