דיפרנציאל אחורי

כאשר הולך לאט וסיבוב אחד הגלגלים האחוריים מחליק מעט כאילו הוא נמצא בחיוב. אני לא יודע אם יש לו אחורי נעול או לא. תגובה 1: ...