תקן מנוע שנתקע לאחר מצבר חדש

תיקון ומנוע רכב שנעצר לאחר סוללה חדשה