מכונית מתנדנדת במהירות נמוכה

כשבני קנה את המכונית הזו היו לבעלים הקודמים שני צמיגי שלג מלפנים ושני צמיגים רגילים מאחור. הוא נתן לנו את שני האחרים רגילים ושניים ...