תסמינים של משאבת מים גרועה

כיצד ניתן לדעת אם משאבת המים של מכוניתכם יוצאת מוסברת