השידור לא יעבור בשום הילוך קדימה

זָעִירANTHONY HUNT
 • חבר
 • 2002 דודג 'דקוטה
 • V6
 • 2WD
 • 159,000 אלפים
לא ילך קדימה? נכנס לאחור.
הערה: עמוד הגה ניזוק מניסיון גניבת רכב. האם יש לך אותה בעיה? כן לא יום שני, 6 ביולי 2020 בשעה 02:52

18 תגובות

זָעִירASEMASTER6371
 • מוּמחֶה
בוקר טוב,

אם יש לך הילוכים לאחור אך אין הילוכים קדימה בשום טווח, יש לך תקלה פנימית במכלול ההולכה. זה יכול להיות מצמדים שחוקים.

https://www.spyder-rentals.com/articles/automatic-transmission-problems

כשיש לך רוורס ואין קדימה, זה מכני ולא חשמלי.

יהיה צורך להסירו ולבדוק את הכישלון.

רוי האם התשובה הזו הועילה? כן לא יום שני, 6 ביולי 2020 בשעה 4:14 אֲגוּדָלANTHONY HUNT
 • חבר
תודה. האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא +1 יום שני 6 ביולי 2020 בשעה 05:58 אֲגוּדָלASEMASTER6371
 • מוּמחֶה
בבקשה.

תמיד שמחה לעזור.

רוי האם התשובה הזו הועילה? כן לא +1 יום שני 6 ביולי 2020 בשעה 06:00 החלפת הילוכים אוטומטיתANTHONY HUNT
 • חבר
שמרי על עצמך. האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא יום שני, 6 ביולי 2020 בשעה 06:01 הסרת הילוכיםASEMASTER6371
 • מוּמחֶה
גם אתה ומשפחתך.

רוי האם התשובה הזו הועילה? כן לא יום שני, 6 ביולי 2020 בשעה 06:05 הסרת גל כונןASEMASTER6371
 • מוּמחֶה
רק רציתי להוסיף קצת מידע עבורך.

https://www.spyder-rentals.com/articles/transmission-replacement-removal-manual

אם אתה מתכנן לעשות זאת בעצמך, תצטרך הרמה, שקע תיבת הילוכים ותמיכה במנוע כאשר אתה משחרר את תושבות המנוע להסרה. המנוע נשאר בטנדר ותיבת ההילוכים יוצאת מעצמה.

צירפתי סרטון וידאו לצינור של הסרת השידור. זהו 4X4 אך זהה למעט מקרה ההעברה.

רוי האם התשובה הזו הועילה? כן לא +1 יום שני, 6 ביולי 2020 בשעה 14:20 אנחנו מחפשים עובדיםANTHONY HUNT
 • חבר
תודה. האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:27 מדריכים מקוונים לתיקון רכבANTHONY HUNT
 • חבר
האם אוכל לשאול שאלה אחרת?

האם כל אחד מהאלקטרוניים / חשמליים ימנע את העברת ההילוכים להילוך קדימה.
לדוגמא החלפת הילוכים לקויה:
כְּלוֹמַר. פעם מישהו ניסה לגנוב את הרכב: ועמוד המשמרת ניזוק, ויש משחק במשמרת.
מוליכים אותי להאמין שאיכשהו אם יש לי רק את חלק הנזק בתיקון ההולכה, שאיכשהו יכולה להיות בעיה חשמלית / אלקטרונית. האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:37 ASEMASTER6371
 • מוּמחֶה
אין אלקטרוניקה שתוכל לשלוט בהליכה להילוך. זה מכני.

יש לבדוק את לחצי הקו הראשי בכדי לאשר שיש מספיק לחץ להפעלת המצמדים. צירפתי תרשים זרימה לתהליך זה.

רועי

לחצי בדיקה הידראוליים נעים בין לחץ מושל נמוך של 6.895 kPa (psi), לבין 300 psi (2068 kPa) ביציאת לחץ הסרוו האחורי ברוורס.

נדרש מד טכומטר ומדי בדיקת לחץ מדויקים. מד המבחן C-3292 כולל טווח של 100 psi והוא משמש ביציאות המצבר, המושל וביצי הסרוו הקדמי. מד המבחן C-3293-SP כולל טווח של 300 psi והוא משמש ביציאות סרוו אחורי ובנהיגה מוגזמת בהן הלחץ עולה על 100 psi.

מיקומי נמל בדיקת לחץ

תמונה פתח בכרטיסייה חדשה / הדפס

יציאות הבדיקה ממוקמות משני צידי מארז ההולכה.

לחץ הקו נבדק ביציאת המצבר בצד ימין של המקרה. יציאת לחץ הסרוו הקדמי נמצאת בצד ימין של המארז ממש מאחורי פתח צינור המילוי.

יציאות לחץ האחורי של סרוו ומושל נמצאות בחלקו האחורי הימני של מארז ההולכה. יציאת הלחץ של מצמד ההילוכים נמצאת בחלקו האחורי השמאלי של המארז.

מבחן ראשון - שידור בשפל ידני

הערה: בדיקה זו בודקת את תפוקת המשאבה, ויסות הלחץ ומצבם של המצמד האחורי ומעגל הסרוו. שני מדדי המבחן נדרשים למבחן זה.

1. חבר טכומטר למנוע. מקם את הטכומטר כך שניתן יהיה להבחין בו ממושב הנהג אם העוזר יפעיל מנוע. הרם רכב במנוף שיאפשר לסובב בחופשיות את הגלגלים האחוריים.
2. חבר מד 100 psi C-3292 ליציאת הצבר. ואז חבר 300 psi מד C-3293-SP ליציאת סרוו אחורית.
3. נתק את כבלי המצערת וההילוכים מהנופים על הפיר הידני של גוף שסתום ההולכה.
4. יש להפעיל את העוזר ולהפעיל את המנוע ב -1000 סל'ד.
5. הזז את ידית העברת ההילוכים קדימה לטווח אחד.
6. הזז בהדרגה את ידית מצערת ההילוכים ממצב מלא קדימה למצב אחורי מלא והבחין בלחצים בשני המדדים:
לחץ הקו ביציאת הצבר צריך להיות 54-60 psi (372-414 kPa) עם ידית המצערת קדימה ולהגדיל בהדרגה ל- 90-96 psi (621-662 kPa) כאשר מנוף המצערת מועבר לאחור.
לחץ סרוו אחורי צריך להיות זהה ללחץ קו בתוך 20.68 kPa.

מבחן שני - שידור בטווח 2

הערה: בדיקה זו בודקת את תפוקת המשאבה, לחץ הקו ויסות הלחץ. השתמש במבחן 100 psi C-3292 לצורך בדיקה זו.

1. השאירו את הרכב במקום על ההניפה והשאירו את מד המבחן C-3292 מחובר ליציאת המצבר.
2. יש להפעיל את העוזר ולהפעיל את המנוע ב -1000 סל'ד.
3. הזז את ידית העברת ההילוכים עצירה אחת לאחור ממצב מלא קדימה. זה טווח 2.
4. הזז את ידית מצערת ההילוכים ממצב מלא קדימה למצב אחורי מלא וקרא את הלחץ על המד.
5. לחץ הקו צריך להיות 54-60 psi (372-414 kPa) עם ידית המצערת קדימה ולהגדיל בהדרגה ל- 90-96 psi (621-662 kPa) כאשר המנוף מועבר לאחור.

מבחן שלישי - הילוכים בטווח D הילוך שלישי

הערה: בדיקה זו בודקת ויסות לחץ ומצב מעגלי המצמד. שני מדדי המבחן נדרשים למבחן זה.

1. כבה את מתג ה- OD.
2. השאר את הרכב במנוף והשאיר את מד C-3292 במקומו בנמל הצבר.
3. העבר את מד C-3293-SP ליציאת סרוו קדמית לצורך בדיקה זו.
4. יש להפעיל את העוזר ולהפעיל את המנוע ב 1600 סל'ד למבחן זה.
5. הזז את ידית העברת ההילוכים שתי עצירות לאחור ממצב מלא קדימה. זה טווח D.
6. קרא את הלחצים בשני המדדים כאשר ידית מצערת ההילוכים מועברת בהדרגה ממלוא קדימה למצב אחורי מלא:
לחץ הקו במצבר בהילוך השלישי בטווח D אמור להיות 372-414 kPa (54-60 psi) עם ידית המצערת קדימה ולהגדיל כאשר המנוף מועבר לאחור.
לחץ סרוו קדמי בהילוך שלישי בטווח D, צריך להיות בטווח של 3 psi (21 kPa) מלחץ הקו עד לנקודת הבעיטה.

מבחן רביעי - שידור לאחור

הערה: בדיקה זו בודקת את תפוקת המשאבה, ויסות הלחץ ואת המצמד הקדמי ומעגלי הסרוו האחורי. השתמש במבחן 300 psi C-3293-SP לצורך בדיקה זו.

1. השאר את הרכב במנוף והשאיר את מד C-3292 במקומו ביציאת המצבר.
2. הזז את מד ה- 300 psi C-3293-SP חזרה ליציאת סרוו אחורית.
3. יש להפעיל את העוזר ולהפעיל את המנוע ב 1600 סל'ד לבדיקה.
4. הזז את ידית העברת ההילוכים ארבעה עצרים לאחור ממצב מלא קדימה. זה טווח הפוך.
5. הזז את ידית מצערת ההילוכים לגמרי קדימה ואז אחורה לחלוטין והקרא הערה במד C-3293-SP.
6. הלחץ צריך להיות 145-175 psi (1000-1207 kPa) עם ידית המצערת קדימה ולהגדיל ל- 230-280 psi (1586-1931 kPa) כאשר המנוף מועבר לאחור.

מבחן חמישי - לחץ של מושל

הערה: בדיקה זו בודקת את פעולת המושל על ידי מדידת תגובת לחץ המושל לשינויים במהירות הרכב. בדרך כלל אין צורך לבדוק את פעולת המושל אלא אם מהירויות המשמרת שגויות או אם התמסורת לא תוריד הילוך. יש לבצע את הבדיקה על הכביש או על מנוף שיאפשר לגלגלים האחוריים להסתובב בחופשיות.

1. העבר את מד הבדיקה 100 psi C-3292 ליציאת הלחץ של המושל.
2. הזז את ידית העברת ההילוכים שני עצורים לאחור ממצב מלא קדימה. זה טווח D.
3. יש להפעיל את העוזר ולהפעיל את המנוע במהירות סרק. ואז הפעילו היטב את בלמי השירות כדי שהגלגלים לא יסתובבו.
4. שימו לב ללחץ המושל:
לחץ המושל צריך להיות לא יותר מ -20.6 kPa (3 psi) במהירות סרק ולגלגלים לא מסתובבים.
אם הלחץ עולה על 20.6 kPa (3 psi), קיימת תקלה במערכת בקרת לחץ המושל.
5. שחרר בלמים, הגדל לאט את מהירות המנוע, וצפה במד המהירות ובמבחן הלחץ (אל תעלה על 30 קמ'ש על מד המהירות). לחץ המושל צריך לעלות ביחס למהירות הרכב. או כ- 6.89 kPa (1 psi) לכל קמ'ש.
6. עליית לחץ המושל צריכה להיות חלקה ויורדת לאחור ליותר מ -20.6 קפ'א (3 psi), המנוע הקודם חוזר לרסן סרק ומונחים בלמים כדי למנוע גלגלים להסתובב.
7. השווה את תוצאות בדיקת הלחץ עם תרשים הניתוח.

מבחן שש - שידור בהילוך רביעי באוברדרייב

הערה: בדיקה זו בודקת את לחץ הקו במצמד ההילוכים בטווח ההילוכים הרביעי. השתמש במבחן 300 psi C-3293-SP לצורך בדיקה זו. יש לבצע את הבדיקה על הכביש או על שושלת שלדה.

1. הסר טכומטר אין צורך לצורך בדיקה זו.
2. הזז מד 300 psi ליציאת בדיקת לחץ מצמד יתר. לאחר מכן הסר מד אחר והתקן מחדש את תקע יציאת הבדיקה.
3. רכב תחתון.
4. הפעל את מתג ה- OD.
5. מד בדיקה מאובטח כך שניתן יהיה לצפות בו ממושב הנהג.
6. הפעל את המנוע ועבר לטווח D.
7. הגדל את מהירות הרכב בהדרגה עד להתרחשות 3-4 משמרות ושים לב ללחץ המידה.
8. הלחץ צריך להיות 469-496 kPa (68-72 psi) עם מצערת סגורה ולהגדיל ל- 620-827 kPa (90-120 psi) במצערת 1/2 עד 3/4. שים לב כי הלחץ יכול לעלות לסביבות 896 kPa (130 psi) במלוא המצערת.
9. חזור לחנות או העבר את הרכב מדגם השלדה. תמונה (לחץ להגדלה) האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:45 סולקלבוני
 • חבר
 • 2002 דודג 'דקוטה
 • 169,000 אלפים
משאית לא תעבור את השנייה. משאית עוברת לשנייה ואז העלייה של סל'ד ואז מתנהגת כאילו עוברת למצב ניטרלי. משאית תיסע בהילוך שני באופן ידני, אך לא בנסיעת יתר לא משמרת שנייה לשלישית או שלישית עד רביעית. הקודים הנשלפים מהסורק הם:
קוד בדיקת שידור סטנדרטי P0700.
שסתום מתג סולנואיד P1776 נעול במצב L / R. נמוך / הפוך.
תקלה ב- P1790 מיד לאחר המשמרת.
יחס שגוי של הילוך שלישי P0733, יחס שגוי של הילוך רביעי P0734.

נתיך הילוכים טוב. ממסר מנוע מגבים מחליף עם ממסר תמסורת ומגבים עדיין עבד אז ממסר תמסורת טוב? רמת נוזלים נכונה וללא ריח של נוזל שרוף.
אנא הפנה אותי לכיוון הנכון לפתרון בעיות. סולנואיד? TCC? האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:56 (מוזג) CADIEMAN
 • חבר
זה נשמע כאילו חיישן המהירות של פיר הקלט עבור השידור לא עובד כמו שצריך. הנה המיקום אנא הודיעו לי מה קורה:

עיין בתרשימים (להלן).

אנא יידע אותנו מה אתה מוצא. אנו מעוניינים לראות במה מדובר.

תמונת לחיים (לחץ להגדלה) האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא +9 יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:56 (מוזג) ASEMASTER6371
 • מוּמחֶה
ערב טוב,

שני הקודים האחרונים הם המפתח. יחסי העברה שגויים הם הסימנים של צמדים מחליקים בתיבת ההילוכים. כלומר, הפנימיות שחוקות ויש להחליף את התמסורת.

ה- 700 הוא קוד מידע.

צירפתי את הקודים האחרים למטה.

תמונות רוי (לחץ להגדלה) האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:56 (מוזג) PRIDE08
 • חבר
 • 2002 דודג 'דקוטה
בעיית הילוכים
2002 דודג 'דקוטה 6 צילינדרים שני גלגלים אוטומטיים

התמסורת לא תעבור כראוי. לפעמים זה ממריא בהילוך שני ואז שוב לפעמים הוא רוצה מעבר מה -1. האם מדובר בבעיה הגיונית יותר ומה אוכל לעשות בנידון? האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:56 (מוזג) ג'קובנדניקולאס
 • מוּמחֶה
היי:
קח את המשאית לאזור אוטומטי או לחנות אחרת המוכרת על ידי חלקי חילוף לרכב, ותבקש לסרוק אותה לקודי תקלה. אם יש בעיה בחיישן, המחשב של המשאית יאוחסן והוא יוכל להגיד לך מה זה.

ספר לי אם זה עוזר או שיש לך שאלות נוספות.

JOe האם התשובה הזו הועילה? כן לא יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:56 (מוזג) סלטימר
 • חבר
 • 2001 דודג 'דקוטה
 • V8
 • 4WD
 • אוֹטוֹמָטִי
 • 150,000 אלפים
דקוטה קלאב קאב 4x4 שלי משנת 2001 לא הונע הרבה במהלך החודשים האחרונים והסוללה הישנה חלשה עם מזג האוויר הקר. הקפצתי אותו כדי להפעיל אותו והתכוונתי להריץ אותו כדי להשיג סוללה חדשה והשידור לא יעבור מחוץ לפארק. זה כאילו שהוא סגור בתוך נעול בתנוחת הפארק. חיפשתי נתיך מפוצץ וכו 'אבל לא רואה כלום. הצעות? Tx האם תשובה זו הועילה? כן לא יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:56 (מוזג) SCOTT0867
 • חבר
שלי עשה זאת פעם אחת בעבר, אבל אני מאמין שזה היה קשור לטמפרטורה. זה היה בערך -10F וברגע שהתחלתי שמתי לב שהסטה נעולה, כמעט נתקעת בפארק. כעבור כחמש דקות, כשהמנוע פועל כולו, ניסיתי שוב והוא חזר לקדמותו. נראה כאילו משהו קפא. היה קר כשהתחלת? נסה לחמם את זה. האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:56 (מוזג) BRANDO20
 • חבר
 • 1997 דודג 'דקוטה
 • 3.9 ליטר
 • V6
 • 4WD
 • אוֹטוֹמָטִי
 • 230,000 אלפים
אז עם דקוטה שלי יש לי בעיה מוזרה מאוד. לאחרונה הלכתי לבלגן ושברתי את ציר ה- CV שלי. החלפתי את הציר והלכתי לקחת אותו לנסיעת מבחן. נכנסתי וניסיתי לגבות אבל ההפוך שלי לא עבד. בעוד בהפוך הסל'ד שלי לא עולה גבוה מאוד גם כשיש לי את הדוושה עד למטה. אז אחרי זה העברתי אותו לניטראלי כדי לדחוף אותו מהחניה שלי וגיליתי שבזמן הניטרלי המשאית שלי תיסע קדימה. נכנסתי מתחת למשאית כדי לוודא שהצמדת המשמרת בסדר וגיליתי שהיא עובדת בסדר. לקחתי את זה לחבר והוא אמר לי שזה יכול להיות סולנואיד. יש רעיונות מה זה יכול להיות? האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:57 (מוזג) HMAC300
 • מוּמחֶה
אם אתה חושב שמדובר בסולנואיד, אז נורית מנוע הבדיקה תידלק, אך תסרוק אחר קודים כדי להיות בטוח. אם ציר ה- CV נשבר הייתי נוטה לחשוב שזה משהו אחר כמו שעשוי להיות מצמד בטרנס או לאטום רע. או אולי אפילו בעיה של tcase. האם תשובה זו היתה מועילה? כן לא -1 יום שלישי, 7 ביולי 2020 בשעה 10:57 (מוזג)

אנא התחברות אוֹ הירשם כדי לפרסם תשובה.

העברת תוכן קדימה של תוכן

השידור אינו משתנה

השידור אינו משתנה. החלפתי את הנתיך וזה עבד כ -3 דקות ואז נשר הפיוז והפסקת ההולכה ...
נשאל על ידי biggmike & middot 23 תשובות 3 תמונות 2006 דודג 'דקוטה

דליפת שידור

תדלוק הילוכים מחוץ לאטום המשאבה הקדמי. החותם הוחלף החזיר אותו בחזרה ועדיין דולף. ממיר מומנט נראה בסדר. איך אני קורע את ...
נשאל על ידי DustinAK & middot 15 תשובות 1998 דודג 'דקוטה

שידור לא זז

נראה שיש לי בעיה עם הטרנס נראה שזה מפסיק לעבור את הכל יחד כעבור 5 מיילים או כשנראה שחם לי ...
נשאל על ידי 187. אדו & middot 17 תשובות 1997 דודג 'דקוטה

משמרת קשה להילוך שני

בעיית הילוכים 6 צילינדרים שני גלגלים אוטומטיים 75,000 מייל שלום תהיתי אם תוכלו לעזור באבחון בעיה שאני ... נשאל על ידי tport006 & middot 3 תשובות 2 תמונות 2005 דודג 'דקוטה

1999 דודג 'דקוטה עוברת מאוחר מהילוך שני ל -3

תיבת ההילוכים האוטומטית שלי מאוחרת בהעברה מהילוך שני לשלישי. לפעמים זה מחליק ואז מתחלף במהירות. בבעלותי זה ... נשאל על ידי copterpete & middot תשובה 1999 דודג 'דקוטה ראה עוד

שאל שאלה לרכב. זה בחינם! החלפת הילוכים אוטומטיתמאמרים מעניינים

2002 חיישני דפיקות של שבר סילברדו

מנוע לייט מופעל מחיישני הדפיקה שלי, המשאית לא פינגת או דופקת, אבל אני יודע שאני צריך לתקן אותם האם יש תאריך יעד זה. כסף זה ...

אני צריך לשנות את נוזל ההילוכים שלי על שלי.

אני צריך להחליף את נוזל ההילוכים שלי על קבריו משנת 2002, כי הייתי צריך להסיר את תיבת ההילוכים כשהחלפתי את זרוע הבקרה. קניתי את קסטרול ...

כיצד להחליף מצתים

פורץ הדרך שלי משנת 2003 מתחיל לקפוץ פתאום ומנוע השירות בקרוב אור החל להבהב. מסתכל על המנוע שלי, אני לא יכול למצוא את הניצוץ ...

השידור מחליק בהילוך יתר

כאשר השידור שלי עובר להילוך יתר, השידור מחליק כאילו הוא ניטרלי. 1, 2, 3 הם o.k. אם אני סוגר משאית הנהיגה פועלת בסדר ...

1994 משאבת מים הונדה סיוויק

אני צריך לדעת איך לשנות את משאבת המים על הונדה סיוויק שלי 1994. החנויות האלה כאן מנסות לגבות ממני 1000 דולרים כדי לתקן את משאבת המים שלי. ...

2002 Chevy Trailblazer החלף משאבת מים

אני מכונאי סוף שבוע מנוסה ולכן אני יודע את עיקרי התהליך הכללי של החלפת משאבת מים. הייתי רוצה לדעת אם על זה ...

1995 טויוטה קורולה משאבת דלק

הנשים שלי קורולה לאחר כמה ימים בספרות החד-פעמיות סירבו להתחיל לאחר שניסו להתהפך. המכונית עבדה בסדר גמור לפני כן. ...

2005 הונדה סיוויק

כיצד לאפס את האור הדרוש לתחזוקה. תגובה 1: היי mts.com, להלן הנהלים. תחזוקה נדרשת תזכורת חיי שמן ברק ...

מתחלף מתחלף

החלפת המתנע על ג'יפ רנגלר 4WD 3.8L SFI OHV 6cyl 2009 רצתה לא אם היו טריקים לעשות זאת בגלל השטח המוגבל עם ...

2004 טויוטה סיינה בלמים אחוריים חדשים

היי, הבלמים האחוריים בסיינה שלי נעשו לפני כ -2,100 קילומטרים, וככל הנראה גם הרוטורים תוקנו ולא הוחלפו. הם ...

בעיות השעיה אווירמטיות

שלום, יש לי בעיות עיקריות עם המדחס לטיפול באוויר במכונית זו. החלפתי את המשאבה 2x והחלפתי את התמוכות. בדקתי את ...

בעיה בהפסד חשמל בעת ההפעלה

היי, יש לי סטורן 2007 vue 3.5 v6 FWD וזה פשוט התחיל להיות עם בעיה בהפסד חשמל לפעמים כשאני מפעיל אותה בשבועות האחרונים. זה מתחיל ...

לחץ דלק?

בדקתי את לחץ הדלק שלי, מקש המנוע כבוי. קרא 48 psi. במדריך של היינס נכתב 52 עד 59, מפתח המנוע כבוי. בדקתי את זה גם עם המנוע ...

2008 מתג אור בלם שברולט קולורדו

אני מנסה להחליף את מתג תאורת הבלם שלי. אני לא יכול לקבל את מתג oldfactory לצאת. זה יהפוך רק זעיר אבל אז מפסיק..זה לא ...

1997 פורד קונטור אלטרנטור

כיצד אני מסיר את המחליף. מהתחתית?. תגובה 1: שלום, סיפקתי את המידע על הסרה והחלפה. הסרה pbrimg ...

דיאגרמות של סרפנטין וחגורת תזמון

מדריכי סימון וניתוב למנועי רכב המסייעים לתיקון שאחרת יהיה קשה.

2003 טויוטה 4 ראנר סאנרוף

כשפתחתי את גג השמש על מכונית 03 4 שמעתי 3 לחיצות חזקות בצד הנהג כשהגיע למצב פתוח לגמרי. כשניסיתי לסגור את זה ...

בעיות משאבת דלק

בעיה חשמלית לאחרונה איבחנתי את ה- PT שלי כמי שיש משאבת דלק לא טובה בדקה נתיכים וממסרים החליפו את הממסרים והסירו ...

משאבת חשמל / מתנע / דלק נתיך נשרף

יש לי קרייזלר סברינג להמרה 2.7 לשנת 2001. יש לי כמה שאלות שאני זקוק לעזרה במהירות בבקשה. יש לי בעיה עם משאבת הדלק המתנע שלי ...

כיצד למצוא ולתקן צלילי שחיקה

כיצד לתקן רעשי טחינה לרכב

איך מסירים את פיר ההנעה האחורי בוולוו XC 90

יש לי שני מגפיים עם קרעים על פיר הכונן האחורי של וולוו xc90 שלי. בגלל המגפיים הקרועים אני רוצה להחליף את מפרקי קורות החיים. על פי...

סָעִיף

סָעִיף

1999 שברולט Z71 סילברדו חיבור צינור חימום

למשאית השברולט שלי משנת 1999 יש כ -202,000 מיילים. עדיין פועל נהדר בלי בעיות עם ציוד ריצה מה שלא יהיה. יוצא לטיול קצר לפני כמה שבועות כמה ...

חיישן מהירות גלגל

איפה חיישן מהירות הגלגל האחורי על פורד ריינג'ר 2000? תגובה 1: שלום, חיישן מהירות הגלגל האחורי נמצא בחלק העליון של הדיפרנציאל האחורי. כאן ...

דיאגרמות של סרפנטין וחגורת תזמון

מדריכי סימון וניתוב למנועי רכב המסייעים לתיקון שאחרת יהיה קשה.