כיצד לתקן פתחי אוורור שנתקעו בהפשרה

כיצד לתקן פתחי אוורור להדבקת רכב תקועים